e-Usługi

e-uslugi Adwokat i Radca Prawny GiżyckoWychodząc naprzeciw potrzebom rynku i zmierzając do jak największego uproszczenia i przyspieszenia świadczonej pomocy prawnej Kancelaria świadczy usługi na odległość, drogą elektroniczną.

Zwłaszcza w sprawach o mniejszym stopniu skomplikowania i nie wymagających zapoznawania się z dokumentami (w szczególności w przypadku udzielania odpowiedzi na pytania prawne, opracowania opiniiprawnych) pomoc prawna udzielana jest z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W celu skorzystania z tej formy pomocy należy skontaktować się z nami pod wskazanym adresem mailowym, bądź skorzystać zformularza kontaktowego. Po otrzymaniu szczegółowego opisu problemu, zostanie wykonana wstępna wycena usługi, ostatecznie ustalana indywidualnie z klientem. Po dokonaniu płatności na wskazany numer rachunku bankowego otrzymają Państwo interesujące ich pismo, bądź zostaną wykonane inne czynności objęte ustalonym wspólnie zleceniem.

Wskazany wyżej sposób współpracy dotyczyć może wszelkich przejawów pomocy prawnej możliwych do zrealizowania za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, a sposób ich wykonania każdorazowo ustalany jest z klientem.
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
ul. Warszawska 6/4
11-500 Giżycko
kancelaria@pawelbujko.pl
tel.: 663 803 028

Adwokat
i Radca Prawny
Giżycko
w Google+